โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
 
 
 
หลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ…รู้ลึก รอบด้าน สื่อสารคล่องตัว
·       เน้นความรู้ภาษาจีนทางธุรกิจอย่างถ่องแท้สำหรับนักธุรกิจและบุคคลทั่วไป
·       มุ่งสร้างประสิทธิผลในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
·       ได้รับประกาศนียบัตร สามารถโอนหน่วยกิตเพื่อต่อยอดเป็นระดับปริญญาตรีได้
·       สอนโดยอาจารย์ชาวจีนจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

เชิญฟังแนะแนวการศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น.
ที่ตึกมงฟอร์ด โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 
101 ซอย สาทร13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

เปิดเทอมใหม่ วันที่ 3 มีนาคม 2557
สนใจรายละเอียดโทร 0-2211-6699  0-2212-5314
www.blcubangkok.com